Välkommen till Joarsbo Invest

VI UTVECKLAR VÅRA KUNDER.

Vår styrka är och har alltid varit, att se möjligheter och med stort engagemang genomföra olika fastighetsaffärer.
Det kan vara allt från ett nerlagt regemente till, etablering av ett nytt bostadsprojekt.

Kunskapen och förståelsen i att arbeta
med exempelvis en kommun,
kan betyda mycket för ekonomin i ett projekt.

 

Sune Fyrner AB startade 1991. Det började med en vision, att alltid arbeta efter tre betydelsefulla ledord: kunskap, engagemang och ansvar.

Vi har nu valt att byta namn på företaget.
Från och med årsskiftet 2013 – 14, heter vi Joarsbo Invest AB.
Namnet indikerar, ett allt större engagemang i själva totalbegreppet affärsutveckling, för våra kunder.

 

"Vi arbetar alltid efter tre betydelsefulla ledord: kunskap, engagemang och ansvar.

Sune Fyrner    042-24 37 00     0705-833 698      sune@fyrner.se